FONDSJAUNUMINOTIKUMIKONTAKTI
Galvenā
Sociālie projekti

Palīdzība Covid-19 pandēmijas laikā

Ieņemot aktīvu sociālo pozīciju, Fonds operatīvi iesaistījās projektos, kas ir vērsti uz palīdzības organizēšanu un atbalsta sniegšanu visiem, kam tas Covid-19 pandēmijas laikā ir īpaši nepieciešams. Šā brīža ārkārtas situācijā inficēšanās riskam ir pakļauti galvenokārt medicīnas un sociālie darbinieki, kā arī vecāka gadagājuma cilvēki.
Pateicoties Fonda aktīvajai darbībai, uz Latviju tika operatīvi piegādāta aptuveni viena tonna individuālo aizsardzības līdzekļu — respiratori, aizsargtērpi, brilles un sejas aizsargi, nepieciešamais cimdu un dezinfekcijas līdzekļu daudzums. Visi saņemtie aizsardzības līdzekļi tika nekavējoties nogādāti slimnīcās un sociālo atbalstu sniedzošajās organizācijās.
Fonda politika ir vērsta uz sociālās palīdzības un atbalsta sniegšanu. Tādēļ pašreizējā sarežģītajā situācijā, kas ir krasi mainījusi Latvijas iedzīvotāju ierasto dzīvi, Fondam bija svarīgi ātri un aktīvi iesaistīties kopīgajā cīņā pret vīrusu, lai sabiedrība pēc iespējas drīzāk varētu atgriezties pie ierastā dzīves ritma.

Mēs vēlamies izteikt pateicību Ivy Xie un Roy Fonarov, bez kuru palīdzības šī projekts netiktu īstenots.

Projekti, kas īstenoti sadarbībā ar fondu Uniting History

Kontakti

Citi sociālie projekti