FONDSJAUNUMINOTIKUMIKONTAKTI

Vēsturiskie un izglītojošie projekti

Fonda vēstures un izglītojošo projektu mērķis ir starpkultūru dialogs un sabiedrības konsolidācija. Projekti vērsti uz dažādu Latvijas daudznacionālās vēstures aspektu izgaismošanu, galveno uzmanību pievēršot mūsdienu pētījumiem par Holokaustu, padomju represijām un deportācijām. Šo vēstures lappušu izzināšana un saruna par tām kļūst iespējama, pateicoties dažādām verbālā un vizuālā dialoga formām — ar muzeju izstādēm un ekspozīcijām, ar audiogidu un mobilo lietotņu palīdzību, ar grāmatu izdošanu, interaktīvām ekskursijām un nodarbībām skolniekiem. Šādu izglītojošu aktivitāšu aicinājums ir iecietīgas, izglītotas un saliedētas sabiedrības veidošana.

Citi projekti