FONDSJAUNUMINOTIKUMIKONTAKTI

Starptautiskā sadarbība kultūras jomā

Fonda kultūras projekti attīsta starptautisko saziņas valodu — kultūras un mākslas valodu. Starptautisku festivālu organizēšana ar pasaules mēroga klasiskās skatuves zvaigžņu piedalīšanos veido brīnišķīgu starpkultūru telpu. Māksla satuvina un veido jaunus ceļus uz savstarpēju sapratni. Fonda kultūras projekti atklāj plašas iespējas starptautiskajai sadarbībai, dažādu mākslas veidu dialogam, tādējādi bagātinot kultūras dzīvi Latvijā. Fonda iniciatīvas ir vērstas uz Latvijas kultūras saišu paplašināšanu un atdzīvināšanu. Tā ir arī unikāla iespēja vietējiem iedzīvotājiem noskatīties labākās teātra izrādes, dzirdēt klasisko mūziku slavenu un profesionālu mūziķu izpildījumā.

Citi projekti