FONDSJAUNUMINOTIKUMIKONTAKTI

Sociālie projekti

Fonda sociālie projekti ir vērsti uz sadarbību ar nevalstiskajām un labdarības organizācijām, kuras sniedz palīdzību maznodrošinātajiem sabiedrības locekļiem. Šīs darbības ietvaros Fonds sniedz ne tikai finansiālu palīdzību, bet arī piedāvā savus resursus, zināšanas un pieredzi kopīgu sociālo un labdarības projektu attīstīšanā. Projektu uzdevumi ir vērsti uz mazāk aizsargāto Latvijas iedzīvotāju slāņu dzīves kvalitātes uzlabošanu, finansiālās un sociālās palīdzības, kā arī emocionālā atbalsta sniegšanu visiem, kam tas nepieciešams.

Citi projekti