FONDSJAUNUMINOTIKUMIKONTAKTI

Fonds "Uniting"

Fonds Uniting ir Latvijā reģistrēta labdarības organizācija. Fonds Uniting īsteno projektus trīs prioritāros virzienos: sociālais atbalsts, Latvijas vēstures mantojuma saglabāšana un kultūras attīstība. Tāpat fonds piešķir līdzekļus citām bezpeļņas un labdarības organizācijām, kas darbību īsteno minētajos virzienos.

Sociālais atbalsts

Fonds Uniting realizē programmas senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai, palīdz cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī sniedz atbalstu represētajām personām, atzinības zīmes "Taisnīgais starp tautām" saņēmēju pēcnācējiem un ebreju kopienas senioriem, kas pārdzīvojuši Holokaustu.

Vēstures mantojuma saglabāšana

Fonda mērķis ir saglabāt Latvijas vēstures mantojumu un veicināt starpkultūru dialogu. Fonds sadarbojas ar muzejiem, atbalsta pētniecisko darbību, izstāžu un pastāvīgo ekspozīciju veidošanu, izdod grāmatas.

Kultūras attīstība

Atbalstot starptautiski novērtētu mūziķu un mākslinieku viesošanos Latvijā, fonds sniedz ieguldījumu Latvijas kultūras dzīves bagātināšanā.

Misija

Attīstīt projektus, kuru mērķis ir Latvijas vēstures mantojuma saglabāšana un starpkultūru dialoga veicināšana, atbalstīt labdarības iniciatīvas, aktīvi līdzdarboties senioru un sociāli mazaizsargātu personu labklājības un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Izpilddirektore