FONDSJAUNUMIKONTAKTI

Fonds "Uniting History"

Fonds “Uniting History” atbalsta Latvijas bezpeļņas organizācijas, kas darbojas, lai veicinātu zināšanas par Latvijas vēsturi, kā arī daudzkultūru dialogu. Fonds sadarbojas ar muzejiem, autoriem un teātriem saistībā ar dažādām sabiedrībai atvērtām iniciatīvām.

Fonds “Uniting History” strādā ciešā sadarbībā ar labdarības organizācijām, kuras sniedz palīdzību vecāka gadagājuma cilvēkiem un sociāli neaizsargātu cilvēku grupām un veicina to sociālo labklājību.

Fondа "Uniting History" projekts Liepājā

Fonda “Uniting History” projekts Liepājā ir ilgtermiņa kultūras bezpeļņas iniciatīva, kuras mērķis ir pieminēt 1940. gadu notikumus un upurus. Projekta galvenā uzmanība vērsta uz dzīvi Liepājas pirmskara daudzkultūru sabiedrībā, kā arī Holokausta un padomju deportācijas upuru dzīvesstāstiem. Mēs ticam, ka zināšanas un lielāka izpratne par zaudēto Liepājas multikulturālo pagātni kalpos par kopīgu pamatu spēcīgākas pilsētas veidošanai tagadnē. Projekts paredz veidot tolerantu sabiedrību, veicinot izpratni un mijiedarbību. Fonds “Uniting History” projekta ietvaros rīkos ikgadēju vietēja mēroga izglītojošu un kultūras pasākumu kopumu, izceļot vēstures zināšanu un to apmaiņas nozīmi labākas nākotnes veidošanai.

Vīzija

Bagātas un daudzveidīgas, cieņpilnas sabiedrības veidošana nākotnē, pilnveidojot izpratni par pagātni, atbalstot izglītību un sniedzot palīdzību tiem, kam tā nepieciešama jau tagad.

Misija

Pētīt, saglabāt un padarīt pieejamu pirmskara Latvijas un 1940. gadu notikumu vēsturi, īpašu uzmanību pievēršot Liepājai, organizējot publisku pasākumu sēriju, iesaistot tajos vietējos un starptautiskos māksliniekus, pētniekus, organizācijas un sabiedrību kopumā. Plašākā izpratnē tas nozīmē veicināt starpkultūru dialogu Latvijā un sniegt palīdzību tiem, kam tā nepieciešama.

Izpilddirektore