FONDSJAUNUMINOTIKUMIKONTAKTI

Fonds "Uniting History"

Fonds Uniting History ir Latvijā reģistrēta labdarības organizācija. Uniting History īsteno projektus trīs prioritāros virzienos: sociālais atbalsts, Latvijas vēstures mantojuma saglabāšana un kultūras attīstība. Tāpat fonds piešķir līdzekļus citām bezpeļņas un labdarības organizācijām, kas darbību īsteno minētajos virzienos.

Sociālais atbalsts

Uniting History realizē programmas senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai, palīdz cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī sniedz atbalstu represētajām personām, atzinības zīmes "Taisnīgais starp tautām" saņēmēju pēcnācējiem un ebreju kopienas senioriem, kas pārdzīvojuši Holokaustu.

Vēstures mantojuma saglabāšana

Uniting History mērķis ir saglabāt Latvijas vēstures mantojumu un veicināt starpkultūru dialogu. Fonds sadarbojas ar muzejiem, atbalsta pētniecisko darbību, izstāžu un pastāvīgo ekspozīciju veidošanu, izdod grāmatas.

Kultūras attīstība

Atbalstot starptautiski novērtētu mūziķu un mākslinieku viesošanos Latvijā, fonds sniedz ieguldījumu Latvijas kultūras dzīves bagātināšanā.

Fondа "Uniting History" projekts Liepājā

Fonda “Uniting History” projekts Liepājā ir ilgtermiņa kultūras bezpeļņas iniciatīva, kuras mērķis ir pieminēt 1940. gadu notikumus un upurus. Projekta galvenā uzmanība vērsta uz Liepājas pirmskara daudzkultūras sabiedrības dzīvi, kā arī Holokausta un padomju deportācijas upuru dzīvesstāstiem. Mēs ticam, ka zināšanas un lielāka izpratne par zaudēto Liepājas multikulturālo pagātni kalpos par kopīgu pamatu spēcīgākas pilsētas veidošanai tagadnē. Projekts paredz veidot tolerantu sabiedrību, veicinot izpratni un mijiedarbību. Fonds “Uniting History” projekta ietvaros rīkos ikgadēju vietējā mēroga izglītojošu kultūras pasākumu kopumu, izceļot vēstures zināšanas un to apmaiņas nozīmi labākas nākotnes veidošanai.

Misija

Attīstīt projektus, kuru mērķis ir Latvijas vēstures mantojuma saglabāšana un starpkultūru dialoga veicināšana, atbalstīt labdarības iniciatīvas, aktīvi līdzdarboties senioru un sociāli mazaizsargātu personu labklājības un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Izpilddirektore