Es piekrītu
FONDSJAUNUMIKONTAKTI

Pagātne kā tilts
uz nākotni

Fonds "Uniting History"

Fonds “Uniting History” atbalsta organizācijas un iniciatīvas, kuru mērķis ir saglabāt Latvijas vēsturi, veicināt daudzkultūru dialogu un radīt tolerantu sabiedrību. Fonds finansē labdarības organizācijas, kuras sniedz palīdzību sociāli neaizsargātām grupām.
“Uniting History” piedalās vairākās labdarības iniciatīvās Latvijā un ārvalstīs, kas sniedz ieguldījumu kultūras, izglītības un sabiedrības attīstībā.

Par fondu

Projekti

Jaunumi

Visi jaunumi