FONDSJAUNUMINOTIKUMIKONTAKTI
Jaunumi
Izdots grāmatas “Abrahams Edelmans. 20. gadsimts. Vēstule” izdevums krievu valodā
19. maijs, 2021

Izdots grāmatas “Abrahams Edelmans. 20. gadsimts. Vēstule” izdevums krievu valodā

Turpinot apjomīgos pētījumus “Ebreju Rēzekne” (2017) un “Kārsavas stāsti I” (2018/2019.), domnīca “Creative Museum” izdevusi Kārsavā dzimušā, holokaustu pārdzīvojušā un pašlaik Izraēlā dzīvojošā, Abrahama Edelmana atmiņas par dzimtas dzīvi Kārsavā un viņa paša pieredzi 20. gadsimta gaitā Kārsavā, Rīgā, Maskavā.

Pagājušā gada nogalē izdevums tika izdots latviešu un angļu valodās, bet 2021. gada pavasarī ar fonda “Uniting History” atbalstu izdots arī grāmatas krievu jeb oriģinālvalodas izdevums. Grāmata “Abrahams Edelmans. 20. gadsimts. Vēstule”   visiem interesentiem pieejama lasīšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī iegādei, sazinoties ar domnīcu “Creative Musem”.

Abrahama Edelmana stāsts ir īpašs daudzos aspektos. Dzimis 1938. gadā Rēzeknē, pirmos dzīves gadus dzīvojis Kārsavā. Viņa dzimta, neskatoties uz sarežģīto laiku un emigrāciju uz Padomju Krieviju, spējusi saglabāt dzimtas vēstures pierakstus (ieskaitot dokumentus un fotogrāfijas, sākot ar 19. gadsimta beigām). Tas viss Abrahama stāstam piešķir nopietnu pamatu un, pateicoties viņa stāstnieka talantam, padara to par interesantu lasāmvielu.

Personīgas vēstules formātā Abrahams Edelmans lasītājus izved cauri 20. gadsimtam, kur liela loma ir vietai, no kuras nāk viņa dzimta – Kārsavai. Grāmata papildina augošo “Kārsavas stāstu” pētniecības sēriju, caur cilvēku un vēstures liecībām un stāstiem palīdzot saprast mūsu kopīgo neseno vēsturi.

           “Abrahama Edelmana ģimenes vēstures stāsts, ietērpts vēstuļu, atmiņu un fotouzņēmumu formā, ir atklāts un daudzšķautņains mikrovēstures piemērs, kas ļauj labāk izprast dažādu tautību cilvēku — ebreju, latviešu, krievu, vācu u. c. — dzīves pieredzi sarežģītā laikā gandrīz visa 20. gadsimta garumā. Latvijas mazpilsēta Kārsava starp diviem pasaules kariem, atmiņas par nacistu īstenoto ebreju holokaustu, Otrā pasaules kara gadi evakuācijā Vidusāzijā, pēckara dzīve Padomju Savienībā, repatriācija uz Izraēlu, skatīta caur Edelmanu dzimtas prizmu, vienlaikus atklāj daudzas interesantas nianses un sniedz virkni cilvēcisku pārdzīvojumu attiecīgā laikmeta varas, sabiedrības un indivīdu pieredzes mijiedarbībā,” atklāj grāmatas zinātniskais redaktors, Dr. hist. Uldis Neiburgs.

Grāmatas teksta autors ir Abrahams Edelmans, un tajā ievietoti attēli no autora ģimenes arhīva. Grāmatas sastādītāja un projekta koordinatore — Ineta Zelča Sīmansone, ievada autors — Iļja Ļenskis, zinātniskais redaktors — Dr. hist. Uldis Neiburgs. Literārās redaktores — Sigita Kušnere, Laine Kristberga, Jana Taperte, grafiskais dizains — Edvards Percevs.

Grāmatas izdošanu atbalsta Frīdriha Eberta fonds. Krievu valodas izdevumu atbalsta fonds “Uniting History”.

Lai iegādātos izdevumu, aicinām sazināties ar domnīcas “Creative Museum” vadītāju, rakstot uz e-pasta adresi: ineta.simansone@creativemuseum.lv